Darmowa dostawa od 600 PLN na terenie Polski

Regulamin promocji
„DZIEŃ KOBIET 2022”

KONTAKT ZE SKLEPEM

Adres Sprzedawcy: ul. Teatralna 17A, 40-003 Katowice
Adres e-mail Sprzedawcy: info@maskup.com.pl
Numer telefonu Sprzedawcy: 789 266 629
Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 72 1050 1243 1000 0090 3235 6199 (ING Bank Śląski S.A.)
Kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00

 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się promocja pod nazwą „Dzień Kobiet 2022” (dalej również „Promocja”).
 2. Organizatorem Promocji jest właściciel sklepu Maskup sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-003), adres: ul. Teatralna 17, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy, KRS: 0000882270, NIP: 9542823352, nr REGON: 388139332.
 3. Promocja prowadzona jest za pośrednictwem sklepu internetowego www.maskup.com.pl (dalej również „Sklep”).
 4. Promocja rozpoczyna się w dniu 01.03.2022 i trwa do końca dnia 08.03.2022, do godziny 23:59:59 lub do wyczerpania zapasów.
 5. Promocja skierowana jest do klientów Sklepu będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego.
 6. Klient może skorzystać z Promocji wielokrotnie.
 7. Klient każdorazowo musi spełniać warunki udziału w Promocji określonych niniejszym Regulaminem.
 8. Promocja polega na zakupieniu (zamówienie i opłacenie) przez Klienta maskupa PRO zestawu prezentowego Cotton Candy w dowolnej liczbie w promocyjnej cenie 135,20 zł i/lub maskupa PRO zestawu prezentowego Golden Hour w dowolnej liczbie w promocyjnej cenie 135,20 zł i/lub maskupa PRO Crème Brûlée w dowolnej liczbie w promocyjnej cenie 111,20 zł. 
 9. Ceny za poszczególne produkty objęte Promocją pomniejszone są o zniżkę -20% za jedną sztukę.
 10. Warunkiem udziału w Promocji jest dokonanie zakupu produktu objętego Promocją w dowolnej liczbie przez stronę www.maskup.com.pl.
 11. W celu poprawnego skorzystania z promocji należy dodać do koszyka produkt objęty Promocją w dowolnej liczbie.
 12. Poprawne skorzystanie przez Klienta z Promocji spowoduje wyświetlenie w koszyku informacji o cenie produktu, pomniejszonej o zniżkę 20%.
 13. W przypadku prawidłowego skorzystania przez Klienta z Promocji, Organizator zrealizuje zamówienie klienta zawierające produkty po obniżonej cenie.
 14. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, w szczególności z kodami rabatowymi.
 15. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.
 16. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację regulaminu Promocji, a tym samym jego zasad, a także akceptację regulaminu Sklepu opublikowanego tutaj. 
 17. Zasady przetwarzania danych osobowych zostały określone w zakładce Polityka prywatności. 
 18. Reklamacje dotyczące promocji można zgłaszać w formie elektronicznej na adres e-mail:  info@maskup.com.pl według zasad określonych na stronie Organizatora w zakładce Zwroty i Reklamacje.
 19. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Promocji w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:
  19.1.  Zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływające na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji.
  19.2. Przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji.
  19.3. Zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.
 20. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w Sklepie. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.
 21. Materiały reklamowe Promocji mają charakter informacyjno-promocyjny. Regulamin promocji posiada wiążącą moc.
 22.  Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu Sklepu dostępnego tutaj oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 23. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.03.2022 r.

BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z INFORMACJAMI O NOWOŚCIACH I PROMOCJACH

Zapisz się na newsletter już teraz i pozostań z nami w kontakcie.

[FM_form id="1"]

Koszyk (0)

Koszyk